Za kilkanaście dni wejdzie w życie znowelizowane zarządzenie Komendanta Głównego PSP w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z jedną ważną zmianą.

W trakcie swojego urzędowania Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski zdecydował, że będzie osobiście decydował o przekazywaniu używanych samochodów z Państwowej Straży Pożarnej do Ochotniczych Straży Pożarnych. Efektem tego były takie sytuacje, że wozy zamiast zostać w danym powiecie lub województwie trafiały do jednostek na drugim końcu Polski i niejednokrotnie pomagało to wizerunkowo pewnemu posłowi.

Teraz to się zmieniło, Komendant Główny PSP st. bryg. Andrzej Bartkowiak, który na stanowisku jest od grudnia wydał w styczniu znowelizowane Zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP.

Do tej pory w paragrafie 36 były dwa punkty:

  1. Sprzęt transportowy niezagospodarowany w jednostkach PSP można przekazać do jednostek OSP. Przepisy art. 31 ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz § 35 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 6 – Poz. 5
  2. Przekazywanie uznanych za zbędne samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych do jednostek OSP odbywa się za zgodą Komendanta Głównego PSP.

Zgodnie z nowym Zarządzeniem punkt drugi został usunięty, co oznacza, że ostateczne decyzje o przekazaniu samochodów do Ochotniczych Straży Pożarnych będą wydawali komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej.

Zarządzenie wejdzie w życie na przełomie lutego i marca.

o autorze

Redakcja/Łukasz