W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Białymstoku odbyło się otwarcie ofert w przetargu na dostawę samochodów specjalnych z drabiną.

Przedmiotem postępowania jest dostawa pięciu samochodów specjalnych z drabiną, zostało ono podzielone na dwie części.

Część pierwsza polega na dostarczeniu trzech samochodów specjalnych dla Komend Miejskich i Powiatowych PSP w Gdyni, Gliwicach i Złotowie na podwoziu 4×2, z silnikiem o mocy min. 210 kW i kabiną trzymiejscową. Z tyłu należy zamontować drabinę o wysokości ratowniczej minimum 30 metrów z ostatnim przęsłem łamanym i wysięgu bocznym minimum 16 metrów, wyposażoną w kosz ratowniczy o udźwigu min. 400 kilogramów. Wymagany jest czas sprawiania wynoszący maksymalnie 85 sekund.

Wraz z samochodami należy dostarczyć między innymi: 3 komplety jednobutlowych aparatów powietrznych, węże tłoczne, przełącznik, rozdzielacz, prądownica wodno-pianowa, pilarka do drewna, linki, agregat prądotwórczy, zestaw narzędzi ślusarskich, zestaw elektronarzędzi, kosze koszowe, zestaw ratownictwa medycznego.

W wyznaczonym terminie do zamawiającego wpłynęły dwie oferty:

Fire-Max – 8 104 214,16 zł,

Konsorcjum: Rosenbauer Polska, Rosenbauer Karlsruhe – 9 243 450 zł.  

Obie firmy zadeklarowały wykonanie zamówienia w dniach od 31 stycznia do 28 lutego 2022 roku.

Budżet Państwowej Straży Pożarnej to 8 460 000 zł.

Druga część przetargu, która polegała na dostawie drabiny 40 metrów na podwoziu 4×2 i drabiny 30 metrów niskopodwoziowej zostało unieważnione. Głównym powodem był wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.

o autorze

Redakcja/Łukasz