Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ogłosiła postępowanie przetargowe na dostawę trzech samochodów z podnośnikiem hydraulicznym SHD-40.

O zamówienie mogą starać się firmy, które w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę samochodów z podnośnikiem hydraulicznym SHD (min. 2 szt.), o wartości nie mniejszej niż cztery miliony złotych.

Zamawiający wymaga, aby pojazd posiadał podwozie m.in. z kabiną dwudrzwiową, jednomodułową w układzie siedzeń 1+1, 1+1+1 lub 1+2, silnikiem o mocy minimum 250 kW, układem jezdnym 6×2 z tylną osią skrętną oraz zabudowę wykonaną z materiałów odpornych na korozję i platformą zabudowy w formie podestu roboczego.

Według zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podwoziu powinien znaleźć się podnośnik o wysokości ratowniczej minimum 40 metrów, mierzonej od podłoża do górnej krawędzi podłogi kosza ratowniczego bez obciążenia, spełniający normę PN-EN 1777 z drabiną na całej długości i koszem ratowniczym o udźwigu minimum 400 kg.

Kryterium wyboru oferty stanowią: cena 60%, parametry techniczne 35%, gwarancja 5%.

Otwarcie ofert zaplanowano na 4 kwietnia 2017 r.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem nowe pojazdy trafią na początku grudnia br. do Komend Miejskich PSP w Opolu, Bydgoszczy i Olsztynie. Zakup realizowany w ramach projektu pn.: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

o autorze

Redakcja/Łukasz