Od początku roku strażacy wyjeżdżali blisko 1100 razy do izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego – przekazała nam Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Dla porównania, w całym 2020 roku takich zdarzeń było ponad 1,9 tys.

Według danych Komendy Głównej PSP, w styczniu odnotowano 342 izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego, w lutym było ich 290, a w tym miesiącu (do 21.3) już 462.

Najwięcej tego typu zdarzeń było w województwach dolnośląskim – 199, mazowieckim – 116 i wielkopolskim – 115.

Zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących „Zasadach ewidencjonowania zdarzeń  w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej”, Izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego to zdarzenie pozostające lub będące we właściwościach Państwowego Ratownictwa Medycznego, podczas którego ratownicy jednostek ochrony przeciwpożarowej, realizują medyczne działania ratownicze  do czasu przejęcia odpowiedzialności za poszkodowanego przez przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego.

Foto. 112Tychy.pl 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz