W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej zostały opracowane rekomendacje do procesu przygotowania osób w wieku 16-18 lat, do udziału w działaniach ratowniczych w ramach Ochotniczych Straży Pożarnych

Według rekomendacji szkolenie podstawowe strażaków dla osób wieku 16-18 lat ma być realizowane w dwóch częściach. Pierwsza obejmuje zajęcia teoretyczne dla osób, w tym członków MDP które ukończyły 16 lat, cześć druga, czyli zajęcia praktyczne przeznaczone są dla osób, które ukończyły 17 lat.

Dopuszczenie zarówno do części teoretycznej jak i praktycznej szkolenia podstawowego osób niepełnoletnich jest możliwe tylko i wyłącznie za pisemną zgodą i pełną odpowiedzialnością  rodziców lub opiekunów prawnych oraz potwierdzeniem gotowości kandydata przez Naczelnika danej jednostki OSP.

Na zakończenie szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu końcowego, a po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego i w działaniach może uczestniczyć po ukończeniu 18 roku życia.

Rekomendacje można pobrać >tutaj< (pobiera się automatycznie)

o autorze

Redakcja/Łukasz