W dniu 11 maja 2014r. w Przyrowie (pow. częstochowski) odbyły się obchody 100-lecia jednostki i powiatowy dzień strażaka. Na miejsce zawitały okoliczne jednostki OSP, a także przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych z terenu powiatu częstochowskiego.

Pogoda nie była zbyt rozpieszczająca, jednak obyło się bez opadów i burz. Na miejsce obchodów przyjechali m.in. Wojewoda Śląski, Z-cy Komendanta Miejskiego w Częstochowie czy przedstawiciele CS PSP i innych instytucji.

Po krótkim wstępie, odsłonięciu tablicy pamiątkowej i poświęceniu jej, wszystkie poczty sztandarowe udały się na mszę do kościoła.

Otwarcie uroczystości nastąpiło na Placu Kazimierza Wielkiego. Odznaczono również sztandar i odśpiewano hymn OSP Przyrów. Po tych uroczystościach odbył się przemarsz na plac obok remizy OSP Przyrów. Każdy mógł wpisać się do księgi pamiątkowej.&

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

14:00 Zbiórka pododdziałów i delegacji – Plac OSP Przyrów
14:15 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
14:30 Przemarsz pododdziałów i zaproszonych gości do kościoła – Msza Św.
15:30 Otwarcie uroczystości – Plac Kazimierza Wielkiego

  • Referat okolicznościowy oraz odczytanie Kroniki OSP
  • Odznaczenie sztandaru
  • Wręczenie medali i odznaczeń
  • Wystąpienia okolicznościowe władz i zaproszonych gości

16:30 Przemarsz pododdziałów i gości na plac przed remizą OSP
16:45 Wpisy do księgi pamiątkowej

  • Część artystyczna
    &

18:00 Zabawa taneczna&

o autorze

Redakcja