W dniu 3 czerwca 2011 roku podczas prac ziemnych w miejscowości Przywory Duże doszło do uszkodzenia i rozszczelnienia gazociągu średniego ciśnienia. Poszkodowana została także jedna osoba.

O godzinie 14:30 dyżurny Stanowiska Komendy Policji w Siedlcach odebrał zgłoszenie z numeru 112 o awarii gazociągu. Zgłaszający – operator koparki poinformował, że nastąpiło osunięcie ściany wykopu. Skutkiem tego było przysypanie jednej osoby i rozszczelnienie gazociągu. Z informacji przekazanych przez zgłaszającego wynikało również, że gaz wypływa z gazociągu bezpłomieniowo, a w okolicy znajduje się duży kompleks leśny.

Dyżurny policji natychmiast przekazał zgłoszenie do Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych w Siedlcach. Dyżurny MSK zadysponował do zdarzenia siły i środki z obydwu siedleckich JRG. Po przybyciu na miejsce dowódca akcji dokonał pomiaru poziomu stężenia gazu w atmosferze. Pozwoliło ono na podjechanie wozów bliżej zdarzenia. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ubraniu się w chemiczne kombinezony strażacy przystąpili do działań. Kierujący Działaniami Ratowniczymi dokonał podziału terenu działań ratowniczo – gaśniczych na dwa odcinki bojowe. Ustawiono dwie kurtyny wodne. W tym samym czasie trwały działania ratownicze mające na celu dotarcie do poszkodowanego i jego wydobycie z wykopu. Znajdował się on na głębokości około 1,7 metra przysypany ziemią poniżej tułowia. Mężczyzna w wieku 42 lat był przytomny i uskarżał się na ból prawej nogi oraz kręgosłupa szyjnego.

Z uwagi na duże zapotrzebowanie w wodę dyżurny MSK zadysponował okoliczne jednostki OSP. W trakcie prowadzonych działań strażacy otrzymali od jednego z mieszkańców informację o powstałym w pobliżu niniejszego zdarzenia pożarze lasu. Na miejsce oddelegowany został jeden wóz OSP. &

Po ewakuacji poszkodowanego z wykopu strażacy udzielili mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Spośród strażaków został wyznaczony Koordynator Medycznych Działań Ratowniczych – do opieki nad poszkodowanym. Jego obrażenia okazały się jednak na tyle poważne (znaczna deformacja prawej kończyny dolnej), iż dowódca akcji zgłosił konieczność zadysponowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W związku z tym dyżurny MSK odesłał jeden zastęp z siedleckiej JRG nr 1 do zabezpieczenia lądowiska. &

Około &godziny 15.21 na miejsce zdarzenia dotarło pogotowie gazowe. Pracownicy gazowni przystąpili do uszczelniania gazociągu. Otwór o przekroju 19 mm2 został zlikwidowany poprzez założenie opaski zaciskowej.

Po przybyciu śmigłowca KMDR przekazał poszkodowanego zespołowi ratownictwa medycznego LPR. W tym samym czasie ochotnicy ugasili pożar lasu. Pozostałe jednostki OSP na bieżąco dowoziły wodę do zabezpieczenia terenu kompleksu leśnego kurtynami wodnymi i prądami mgłowymi.

Działania, które w rzeczywistości były ćwiczeniami, zakończono około godziny 15.40. Po podsumowaniu i omówieniu przebiegu ćwiczeń strażacy oraz pracownicy gazowni udali się na poczęstunek.

Celem ćwiczeń było m.in. doskonalenie taktyki działań ratowniczo – gaśniczych w sytuacji awarii gazociągu, doskonalenie technik ratowniczych dotyczących ewakuacji poszkodowanego z wykopu i zagłębień, doskonalenie działań gaśniczych w dużych kompleksach leśnych, sprawdzenie współdziałania z pogotowiem gazowym podczas usuwania awarii gazociągów oraz zapoznanie uczestników ćwiczeń ze specyfikacją gazociągów i innych instalacji przesyłających gaz ziemny i związanymi z tym zagrożeniami.

Siły i środki:

 • Mercedes Atego 1325 – GBA 2,5/24 381[M]22 z JRG 1 Siedlce,
 • Man TGL 12.240 – GBA 2,5/16 382[M]21 z JRG 2 Siedlce,
 • Man LE 18.280 – GCBA 5/32 382[M]25 z JRG 2 Siedlce,
 • Man 12.232/Schmitz – SRChem 382[M]60 z JRG 2 Siedlce,
 • Daewoo Lanos – SLOp 382[M]90 z JRG 2 Siedlce,
 • Jelcz 004 GCBA 388[M]23 z OSP Olszyc Szlachecki,
 • Jelcz 004 GCBA 389[M]75 z OSP Wodynie,
 • Jelcz 004 GCBA& 389[M]31 z OSP Dąbrówka Ług,
 • Star 200 GBA 389[M]40 z OSP Przywory Duże,
 • Star 022 GBA 389[M]39 z OSP Przywory Duże,
 • Star 266 GBM& &389[M]32 z OSP Gołąbek,
 • Man TGM 18.330 GCBA & 389[M]36 z OSP Wiśniew,
 • Pogotowie gazowe – 2 samochody,
 • Nadleśnictwo Siedlce – 1 samochód.

Za pomoc w przygotowaniu artykułu dziękuję: bryg. Dariuszowi Wardakowi, bryg. Tomaszowi Krasowskiemu i Dariuszowi Wojciechowskiemu.

Tekst: Piotr Strzałek.

Zdjęcia: Piotr Strzałek, Dariusz Wojciechowski.

o autorze

Redakcja