Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego zaapelowali dzisiaj do Marszałka Sejmu i do Prawa i Sprawiedliwości o ‘odmrożenie’ projektu ustawy o dodatku do emerytury dla strażaków – ochotników.

Przypomnijmy, w 2017 roku do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on wprowadzenie dodatku do emerytury dla osoby, która była co najmniej 10 lat członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Dodatek wynosiłby 20 złotych za każdy udokumentowany rok, podczas którego strażak brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Stosowane zaświadczenie wydawałby wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu odbyło się na początku czerwca 2017 roku, następnie trafił do komisji i do dzisiaj nie rozpoczęły się nad nim prace. Wcześniej Rada Ministrów negatywnie zaopiniowała projekt.

Zwracamy się do marszałka Sejmu, do przewodniczącego komisji, a przede wszystkim do PiS-u, aby jeszcze w tej chwili ten projekt obywatelski został uruchomiony. Jeżeli tego nie zrobicie to w następnej kadencji będziemy w dalszym ciągu prowadzić działania i prace, aby w końcu ten oczekiwany od wielu lat (…) projekt ujrzał światło dzienne – powiedział Mieczysław Kasprzak z PSL.

Podkreślił, że dodatek dla strażaków-ochotników, to nie wynagrodzenie, ale skromne uznanie dla ich wysiłku.

Są nikłe szanse, że Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje się na rozpoczęcie prac nad tym projektem. W tej kadencji odbędą się jeszcze trzy posiedzenia, dwa w lipcu i jedno we wrześniu. Później są wybory.

Foto. PSL

o autorze

Redakcja/Łukasz