W świetle wielokrotnie słyszanych zapowiedzi doszło w końcu do opracowania jednoetapowego szkolenia w zawodzie strażaka. Nowy program szkolenia zaczął obowiązywać od początku bieżącego roku a szkolić według niego będą się wszyscy przyjęci do służby po 31 grudnia 2012 roku.

Osoby przyjęte do służby wcześniej, przejdą szkolenia według nadal obowiązujących programów szkolenia podstawowego i uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. Według zapowiedzi Biura Szkolenia KG PSP nowy jednoetapowy program nauczania realizować będą prawdopodobnie szkoły pożarnicze w Częstochowie oraz Bydgoszczy. Ośrodki szkolenia skupią się na realizacji kształcenia podstawowego i uzupełniającego. W wyniku zmian w przepisach, po 31 grudnia 2013 r. nie będzie już możliwe mianowanie podoficera na stanowisko m.in. dowódcy zastępu.

Szkolenie uzupełniające (powszechnie zwane podoficerskim) skupia się w dużej mierze na realizacji zagadnień związanych z dowodzeniem zastępem. Główne przedmioty tj. taktyka działań gaśniczych i taktyka działań ratowniczych omawiają teorię wypracowywania decyzji, kierowania, odpowiedzialności czy obowiązków dowódcy. W związku ze swoistą dezaktualizacją potrzeby kształcenia w dowodzeniu zastępem w korpusie podoficerskim zaistniała potrzeba nowelizacji programów szkolenia.

Zgodnie z koncepcją wdrożenia kształcenia jednoetapowego, zatwierdzoną przez Komendanta Głównego PSP, (czytaj – pdf) na szkolenie jednoetapowe kierowane będą osoby posiadające ukończone szkolenia w ramach OSP: podstawowe, techniczne (szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego) oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Strażacy przyjęci do służby i mający odbyć szkolenie jednoetapowe będą kończyć ww., szkolenia OSP w macierzystych komendach miejskich/powiatowych natomiast KPP w ośrodkach szkolenia. Osoby posiadające już wskazane wyszkolenie, nie będą musiały dodatkowo przechodzić tych szkoleń – zostaną im uznane kwalifikacje pod warunkiem, że nie minął okres danego szkolenia (jak w przyp. KPP – 3 lata).

Co dalej z ośrodkami? Mają skupić się na szkoleniu doskonalącym… Czy to już definitywna przyszłość ośrodków szkolenia, w które w ostatnim czasie niemało inwestowano? Czy szkoły dadzą radę podołać kształceniu w zawodzie strażaka dla potrzeb całego kraju?
Oto pytania, na które odpowie jedynie czas…

o autorze

Redakcja