PSP: Pół miliona interwencji w 2018 roku

W ubiegłym roku Państwowa Straż Pożarna prowadziła działania w 502 047 zdarzeniach – poinformował nasz serwis st. bryg. Paweł Frątczak. Porównując liczbę interwencji z rokiem 2017 ogólna liczba zdarzeń spadła o 17 855.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP podał, że odnotowano 149 432 pożary i było ich więcej o 23 540 niż w roku 2017. Liczba alarmów fałszywych wyniosła 40 693 i była wyższa o 1374 porównując z rokiem 2017. Spadła natomiast liczba miejscowych zagrożeń o 42 769 i wyniosła 311 972.

Strażacy Państwowej Staży Pożarnej w roku 2018 wyjeżdżali do zdarzenia co jedną minutę i dwie sekundy. Wyjazd do pożaru występował co trzy minuty i 30 sekund, do miejscowego zagrożenia co jedną minutę i 40 sekund, natomiast do alarmu fałszywego co 12 minut i 55 sekund.

Najwięcej osób zginęło w miejscowych zagrożeniach – 4436, rannych zostało 64 481 osób. W pożarach życie straciło 526 osób, a liczba rannych wyniosła 3924.

Exit mobile version