Cztery Komendy Państwowej Straży Pożarnej z województwa małopolskiego realizują projekt pod nazwą „Wolne ręce dla rot”.

Prace projektu obejmują dobór sprzętu do realizacji m.in. następujących zakresów tematyczny :

  • działania gaśnicze i operowanie nawodnioną linią gaśniczą,
  • utrzymanie łączności z KDR,
  • podjęcie skutecznych poszukiwań osób poszkodowanych w strefie zadymienia,
  • podjęcie prac wyburzeniowych takich jak siłowe otwarcie drzwi, okien, itp.
  • ograniczenie zadymienia,
  • ewakuacja osoby poszkodowanej,
  • ewakuacja poszkodowanego strażaka ( elementy RIT- Grupa Szybkiego Reagowania).

Projekt jest kontynuacją warsztatów z taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych, które odbyły się w Kościelisku w maju br., a główne propozycje nowych rozwiązań opracowują strażacy pełniący służbę w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych PSP.

Jeśli wyniki prac powołanych zespołów wypadną pomyślnie – przewiduje się ich przedstawienie podczas najbliższej narady operacyjnej PSP woj. małopolskiego celem podjęcia próby wdrożenia ich we wszystkich JRG PSP woj. małopolskiego.

Foto. KW PSP Kraków, KP PSP Limanowa

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl