Blisko 187 milionów złotych wyda Państwowa Straż Pożarna na zakup sprzętu i samochodów, większość to dofinansowanie unijne. Wiemy na co zostaną wydane środki!

Żeby takie pieniądze trafiły do Państwowej Straży Pożarnej Komendant Główny PSP musiał podpisać z Centrum Unijnych Projektów Transportowych trzy aneksy do umów na dofinansowanie dwóch projektów.  Jeden zwiększa wartość projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” o 63 972 500 złotych, a dwa pozostałe zwiększają wartość projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” o 122 823 529 złotych.

W ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” do strażaków Państwowej Straży Pożarnej trafi następujący sprzęt i pojazdy:

2 przenośne spektrometry promieniowania gamma z detektorem germanowym wysokiej czystości (HPGe),

2 chromatografy jonowe,

2 urządzenia REAL TIME PCR System amplifikacji kwasów nukleinowych wraz z możliwością przeprowadzenia reakcji topnienia produktu,

2 zestawy rozpoznania wstępnego,

2 zestawy wyposażenia warsztatowego ciężkich ubrań gazoszczelnych (CUG),

ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy ze zwiększonym potencjałem do ratownictwa drogowego,

5 samochodów specjalnych z drabiną o wysokości min. 30 m,

4 podnośniki o wysokości min. 70 m,

samochód laboratorium dla SGRChem-Eko,

21 atestowanych /certyfikowanych pod kątem spełnienia przepisów ADR, RID, IMGD, ICAO, IATA,UN pojemników do transportu materiałów CBRNE, w tym stwarzających zagrożenie biologiczne,

21 zestawów do dezynfekcji pomieszczeń w przypadku likwidacji zagrożenia biologicznego (fumigacja),

22 mikrobusy do przewozu 9 osób, sprzętu oraz materiałów.

A w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”:

17 lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych z napędem terenowym,

4 ciężkie samochody ratownictwa technicznego z żurawiem,

8 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego,

4 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie,

7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją cięcia,

4 trenażery do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej,

8 samochodów do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNE

20 średnich samochodów typu Pgaz.

Obecnie w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej trafią prace nad listami odbiorców końcowych ww. sprzętu i pojazdów. Natomiast przeprowadzenie przetargów i dostawy zostały rozłożone na trzy najbliższe lata.

o autorze

Redakcja/Łukasz