W dniu 19.06.2011 roku po dwudziestoletniej przerwie, wznowiła swoją działalność Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie. Jednostka na dzień dzisiejszy skupia już blisko 100 druhen i druhów z naszego miasta i pobliskich miejscowości.

Niestety reaktywowana jednostka na chwilę obecną nie posiada własnej remizy, umundurowania i sprzętu. W związku z tym za pośrednictwem Polskiego Serwisu Pożarniczego zarząd OSP Puszczykowo zwraca się z prośbą do całej braci strażackiej o pomoc w wyposażeniu jednostki w sprzęt i umundurowanie bojowe. W myśl przepisów prawa jednostka, powinna być finansowana z budżetu gminy. Niestety włodarze miasta, choć o samej inicjatywie powstania OSP wypowiadają się pozytywnie, to nie przekazali na rzecz jednostki dotychczas ani złotówki, tłumacząc się tym, że miasto co roku przekazuje na rzecz ochotników z pobliskiego Lubonia i Mosiny po 10 tysięcy złotych twierdząc że ta ochrona dla miasta jest wystarczająca.

Niestety nie mają racji, ponieważ czas reakcji strażaków z Lubonia jak i Mosiny do momentu wyjazdu z remizy to około 10 minut plus czas dojazdu do Puszczykowa to następne 10 do 15 minut. W tym czasie miejscowa jednostka skraca ten czas, co najmniej o połowę, co daje osobie potrzebującej pomocy większe szanse na przeżycie lub uratowanie mienia.

Poniżej wypowiedź prezesa OSP Puszczykowo druha Gniewko Niedbały skierowana do strażaków z całego kraju oraz ludzi, którzy nie są związani ze strażą pożarną a chcieli by im pomóc.

Ochrona życia, zdrowia oraz mienia mieszkańców Puszczykowa i pobliskich miejscowości są priorytetami naszej działalności, a główne cele jakie sobie założyliśmy to: ochrona przeciwpożarowa, zwalczanie skutków anomalii pogodowych oraz w późniejszym okresie działalności ratownictwo drogowe i&ekologiczne. Temu służyć będzie utworzenie jednostki operacyjno-technicznej (JOT), a&także utworzenie młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej (MDP, KDP). Zajmować się też będziemy działalnością profilaktyczną i podnoszeniem sprawności fizycznej naszych mieszkańców poprzez organizację sekcji sportowej oraz utworzenie Akademii Małego Strażaka – inicjatywy edukacyjnej skierowanej dla dzieci w wieku przedszkolnym i&wczesnoszkolnym.

W związku z rozpoczęciem działalności i budową jednostki od podstaw borykamy się z&problemami natury finansowej i lokalowej. W pierwszym etapie naszej działalności chcemy zająć się usuwaniem skutków anomalii pogodowych (pompowanie wody z zalanych posesji i&budynków, cięcie konarów powalonych drzew) oraz zapobiegać następstwom powodzi wywołanych przez rzekę Wartę. Do podjęcia powyższych czynności jest nam niezbędny odpowiedni sprzęt. W wyniku rozmów z KM PSP w Poznaniu, w najbliższych tygodniach otrzymamy wycofany z użytkowania samochód ratownictwa technicznego na bazie Iveco Magirus. Niestety będzie on pozbawiony wyposażenia.

Na chwilę obecną druh G. Niedbała przeznaczył swój garaż oraz niektóre pomieszczenia mieszkalne na potrzeby jednostki, ale niestety takie rozwiązanie jest krótko trwałe. W momencie kiedy druhom z Puszczykowa zostanie przekazany samochód z KM PSP Poznań będzie on garażowany nie odpłatnie w siedzibie przedsiębiorstwa EKO-RONDO w Puszczykowie.

Determinacja i chęć pomocy ludziom u druhów i druhen z OSP Puszczykowo jest duża, dlatego Polski Serwis Pożarniczy również przyłącza się do tej prośby. Liczymy na to, że znajdą się jednostki które posiadają na swoim wyposażeniu sprzęt który jest nie używany i przekażą go ochotnikom z Puszczykowa.

Kontakt z druhem Gniewko Niedbałą.

tel. kom. 608-311-811

e-mail: osp@gniewkoniedbala.pl

o autorze

Redakcja