Wojewoda wielkopolski skieruje do Ministra Obrony Narodowej wniosek o pomoc wojska w gaszeniu pożaru składowiska w Pyszącej w powiecie śremskim.

Wojewoda podczas wizyty rozmawiał z komendantem wojewódzkim i powiatowym PSP oraz burmistrzem Śremu o prowadzonej akcji gaśniczej wysypiska śmieci w miejscowości Pysząca.  Wizytował też miejsce zdarzenia. To szósty już pożar tego wysypiska.

Zawnioskuję do ministra obrony narodowej o wsparcie sił strażackich wojskiem dysponującym ciężkim sprzętem potrzebnym w szybkim ugaszeniu ognia. Wszystkim nam zależy na jak najszybszym ugaszeniu pożaru – powiedział Hoffmann.

Strażacy do akcji zadysponowali sprzęt z całego regionu, m.in. agregaty pompowe bardzo dużej wydajności. Cały czas w akcji zaangażowana jest grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego, monitorująca stan powietrza. Stan środowiska jest też kontrolowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Zdaniem inspektorów WIOŚ, pożar nie stwarza aktualnie zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Foto. UW Poznań

o autorze

Redakcja/Łukasz