Już w ten weekend rozpoczynają się Ratownicze Manewry Zimowe – RATMAZ organizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Sopot. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pojawimy się na miejscu, aby przekazać Wam obszerną relację z tego przedsięwzięcia. Zapraszamy wszystkich chętnych do obserwacji zmagań ratowników w tegorocznej edycji!

Ratownicze Manewry Zimowe RATMAZ 2012 są kontynuacją projektu z lutego 2011 roku, organizowanego przez Inspektorat Ratowniczy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Sopot, a także nawiązaniem do zbliżającego się EURO 2012.

Projekt jest przeznaczony dla ratowników działających w organizacjach pozarządowych, którzy będą brali udział w zabezpieczeniu medycznym mistrzostw Euro 2012 jako ratownicy-wolontariusze. Celem manewrów jest polepszenie współpracy między grupami ratowniczymi organizacji pozarządowych. Wspólne działania są szczególnie ważne ze względu na zbliżające się mistrzostwa, w czasie których ratownicy-wolontariusze stanowić będą około 60% wszystkich służb medycznych.

W tegorocznych manewrach odbywających się w dniach 3-4 marca 2012 roku weźmie udział 60 ratowników skupionych w 12 patrolach. W trakcie dwóch dni symulacji ratować będą 50 pozorantów. Pierwszy dzień będzie się składać z serii mniejszych symulacji oraz dwóch masowych w okolicy sopockiego mola i na terenach zielonych w Gdyni. Drugiego dnia symulacja odbędzie się wokół obiektu sportowego, przy wsparciu służb zawodowych z Trójmiasta. W ten sposób będzie można lepiej zgrać działanie organizacji pozarządowych ze służbami. Wszystkie sytuacje będą imitować zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas Euro 2012.

Start: 3 marca 08:00, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sopocie. Manewry dla ratowników odbywać się będą na terenie całego Trójmiasta.

Ilość uczestników: 12 patroli 5- osobowych.

Dzień 1. Główne zadania dla ratowników będą nakierowane na działania wymagające współpracy wewnątrz i pomiędzy patrolami. W trakcie działań tego dnia, ratownicy zetkną się z sytuacjami, w których będą udzielać pomocy działając jako pojedynczy patrol, a także w patrolach połączonych.

Dzień 2. Tego dnia ratownicy będą mogli sprawdzić się we współpracy ze służbami profesjonalnymi w trakcie zdarzenia masowego na terenie ERGO ARENY.

W manewrach wezmą udział:

 • Ochotnicza Straż Pożarna „Gryf” (Szczecin)
 • Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (Gdynia)
 • PCK Wejherowo
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” (Gdańsk)
 • Harcerska Grupa Ratownicza „ALFA” (Gdańsk)
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (Sopot)
 • Harcerski Klub Ratowniczy” Medicus” (Gdańsk)
 • Ochotnicza Straż Pożarna (Czarna Woda)
 • Harcerska Grupa Ratownicza „KRAK” (Kraków)
 • PCK GRS 1 (Gdańsk)
 • PCK GRS 2 (Gdańsk)
 • Harcerska Grupa Ratownicza „BEMOWO” (Warszawa)

o autorze

Redakcja