Jednostka OSP Krosno – Turaszówka w dniu 11 czerwca 2012 roku, we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej nr 13 w Krośnie zorganizowała zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dla wychowanków szkoły. Pokaz miał uświadomić młodym ludziom jak ważne są pierwsze minuty zaraz po wypadku i jak ważną rolę mogą odegrać udzielając pomocy przed medycznej.

Po przywitaniu i krótkich słowach wstępu członkowie OSP Turaszówka podzielili się na dwie grupy. Druhowie z pierwszej grupy omawiali zagadnienia związane z pomocą poszkodowanemu, który jest &nieprzytomny i doszło u niego do zatrzymania akcji serca. Po przybliżeniu zasad ogólnego bezpieczeństwa przeprowadzono pokaz resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Następnie każdy z uczestników mógł przeprowadzić próbę wykonania RKO. Chętnych do sprawdzenia swoich umiejętności nie brakowało.

Na drugim stanowisku prezentowano opatrywanie ran, stabilizowanie złamanych kończyn, układanie w pozycji bocznej ustalonej oraz na desce ortopedycznej. Wszystkie działania były poparte solidnymi przykładami ze strony prowadzącego. Tutaj również każdy mógł się sprawdzić.

Kolejną częścią eventu był pokaz ratownictwa medycznego w symulacji wypadku drogowego. &Poszkodowany został pieszy, który wtargnął na jezdnię pod koła samochodu i doznał złamania ręki. W wyniku zaistniałej sytuacji również kierowca samochodu osobowego po wystrzale poduszki powietrznej stracił przytomność. Sprawnie przeprowadzona akcja polegająca na zabezpieczeniu miejsca działania i udzieleniu pomocy przed medycznej poszkodowanym zakończyła się sukcesem.

W ćwiczeniach został użyty sprzęt specjalistyczny, w tym torba medyczna Medi – Sport, która została zakupiona dzięki uprzejmości i pomocy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie. Dzięki temu jednostka jest lepiej wyposażona i może brać udział we wszelkiego rodzaju szkoleniach i działaniach.

Druhowie OSP Turaszówka twierdzą zgodnie, że czas poświęcony przez naszych druhów dla uczniów SOSW był dobrze wykorzystany. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem i aprobatą ze strony wychowawców.

o autorze

Redakcja