Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej powołał Zespół do spraw opracowania wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku ratownictwo medyczne.

W skład Zespołu wchodzi siedem osób, przewodniczącą została bryg. Karina Jarosławska-Kolman, która w SGSP sprawuje opiekę nad Sekcją Ratownictwa Medycznego.

Nadzór nad pracą Zespołu wykonują st. bryg. Wojciech Jarosz – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów oraz st. kpt. Adrian Bralewski – Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie do lutego 2022 roku wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku ratownictwo medyczne. Zgodnie z ustawą utworzenie studiów na określonym kierunku wymaga pozwolenia Ministra Edukacji i Nauki.

Utworzenie kierunku – ratownictwo medyczne w SGSP zapowiedział w marcu Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.  

Będzie nowy kierunek w Szkole Głównej Służby Pożarniczej?

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl