W ubiegłym roku Zastępca Komendanta Głównego PSP zatwierdził nowe ‚Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym’.

Poniżej publikujemy cały dokument.

Foto. archiwum KM PSP Białystok 

o autorze

Redakcja/Łukasz