Jest już niemal pewne, że z projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej zostanie usunięta nazwa ‘ratownik’.

Według projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej, zarząd stowarzyszenia wyodrębnia Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą OSP, a jej członkowie nazywani będą ‘ratownikami OSP’. Dzisiaj jest już niemal pewne, że ten zapis zostanie zmodyfikowany.

W wyniku przeprowadzonych już konsultacji ‘ratownik OSP’ zostanie zastąpiony nazwą ‘strażak-ratownik’.

Wpisaliśmy tego ‘ratownika’ do ustawy dlatego, że we wszystkich oficjalnych dokumentach i zarządzeniach funkcjonujecie – wydawanych przez Zarząd Główny ZOSP RP ale i przeze mnie – jesteście ratownikami więc stąd nazwa w ustawie – powiedział podczas ostatniej sesji q&a Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

o autorze

Redakcja/Łukasz