Z dniem 17 listopada 2015r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdził nowe zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Ma to bezpośrednie przełożenie m.in na zmianę zakresu szkolenia i zwiększenie liczby godzin. Z jednej strony to profesjonalizacja OSP, z drugiej ryzyko zmniejszenia ilości osób chętnych do zdobywania wiedzy pożarniczej, choćby z racji dużej liczby godzin.

Szkolenia dla członków OSP podzielone zostały na trzy poziomy – podstawowy, specjalistyczny i dowódczy.

Do poziomu podstawowego zaliczone zostały szkolenia: podstawowe strażaków ratowników OSP oraz kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. W ramach szkolenia podstawowego realizowana będzie także tematyka dotycząca podstawowych czynności z zakresu ratownictwa technicznego, podstawowych działań z zakresu ratownictwa przeciwpowodziowego, zasad pracy w radiowej sieci UKF Państwowej Straży Pożarnej, wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze. Na realizacje tego poziomu szkolenia przewidziano aż 126 godzin, w tym 120 godzin dydaktycznych i 6 godzin na egzamin. Jest to znaczne zwiększenie liczby godzin w stosunku do poprzedniego systemu szkolenia. Przy założeniu, że maksymalna liczba godzin szkolenia w jednym dniu wynosi 10, to realizacja całego etapu wynosi aż 12 dni. Pocieszeniem jest fakt, iż dopuszczono możliwość tzw. szkolenia na odległość.

Do szkoleń realizowanych na poziomie specjalistycznym zaliczone zostały szkolenia w zakresie ratownictwa technicznego, ratownictwa chemicznego i ekologicznego, ratownictwa wodnego, ratownictwa wysokościowego, działań poszukiwawczych i ratowniczych, ratownictwa medycznego i współpracy z LPR. Szkolenia na poziomie specjalistycznym dla druhów OSP realizowane są o programy szkoleń dedykowane dla Państwowej Straży Pożarnej.

Celem szkolenia na poziomie dowódczym jest przygotowanie strażaków ochotników do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym. Do szkoleń realizowanych na tym poziomie pozostały szkolenia dla Dowódców OSP, Szkolenie Naczelników OSP oraz szkolenie Komendantów Gminnych ZOSP RP.

Zobacz szczegółowo program szkolenia

Źródło: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach

o autorze

Redakcja