Szkoły Państwowej Straży Pożarnej zakończyły przyjmowanie dokumentów. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest mniej chętnych.

Nabory prowadziły cztery szkoły. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, która jest jedyną w Polsce uczelnią wyższą Państwowej Straży Pożarnej, prowadziła nabór na kierunek Inżynieria Bezpieczeństwo dla strażaków w służbie kandydackiej. Po ukończeniu absolwenci otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana.

Pozostałe trzy szkoły tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu realizują kształcenie na poziomie aspiranckim i prowadziły nabory na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta.

W sumie do wszystkich szkół złożono 1964 podań. Najwięcej złożono w Szkole Głównej Służby Pożarniczej – 572, wolnych jest 100 miejsc. W porównaniu z latami ubiegłymi spada liczba chętnych, w 2020 złożono blisko 700 podań, a rok temu blisko 600.

Testy sprawności fizycznej i pływania odbędą się w dniach od 20 do 29 czerwca, a chętni poznają ostateczne wyniki 8 lipca. Później badania lekarskie i przeszkolenie pożarnicze w Zamczysku Nowym.

Jeśli chodzi o Dzienne Studium Aspirantów to do Szkół Aspirantów PSP w Krakowie wpłynęło 485 podań, a do Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu 425 podań. Natomiast do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie złożono 482 podania. W 2021 roku w każdej szkole było po ponad 550 podań.

Warto dodać, że w ostatnich latach trzy wspomniane szkoły przyjmowały po około 90 osób, w tym roku przyjmą ‘tylko’ po 60 osób.

Testy sprawności fizycznej do ‘aspirantek’ i ogłoszenie wyników zaplanowano na pierwszą połowę lipca.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl