Na terenie Oddziału Produkcji Ziem Bielących Zakładów Chemicznych „Siarkopol” w Tarnobrzegu doszło rano 18 listopada do niekontrolowanego uwolnienia ciekłego amoniaku z instalacji przesyłowej. W wyniku awarii poszkodowanych zostało 6 pracowników – stracili przytomność i prawdopodobnie zostali poparzeni na skutek kontaktu z amoniakiem.

Na miejscu utworzył się obłok gazowego amoniaku, który rozprzestrzeniał się i objął zasięgiem budynek administracyjny, więżąc zostało kilkunastu laborantów i pracowników oddziału. Sytuację pogorszył pożar, który wybuchł w pobliżu budynku. Reagując na zagrożenie dyspozytor zakładów powiadomił jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu o wycieku amoniaku z instalacji przesyłowej i pożarze.

Było to jedyny epizod praktycznego działania służb zapewniających bezpieczeństwo ludziom i środowisku naturalnemu, rozegrany w drugim dniu ogólnopolskiego ćwiczenia Patrol-15, sprawdzającego funkcjonowanie Krasowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Tego dnia uczestnicy ćwiczenia zmierzyli się także z 6 epizodami wirtualnymi, sprawdzającymi system wymiany informacji między służbami i centrami zarządzania kryzysowego.

Wkrótce po zgłoszeniu awarii na teren Siarkopolu przybyła Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP z Tarnobrzega, która przystąpiła do gaszenia pożaru, wyznaczyła strefę zagrożenia oraz rozpoczęła ewakuację poszkodowanych pracowników. O godzinie 7.55 na teren firmy przybyła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno- Ekologicznego Centralnego Odwodu Operacyjnego „Leżajsk” i „Rzeszów”. Strażacy w maskach przeciwgazowych i odzieży izolacyjnej ustawili kurtyny wodne w celu ograniczenia strefy zagrożenia, przyłączyli się do ewakuacji poszkodowanych pracowników i przystąpili do usuwania przyczyny wycieku amoniaku, tj. do wymiany uszkodzonego zaworu.  Dodatkowo na miejsce awarii przybyli policjanci z Komendy Miejskiej z Tarnobrzegu, którzy zabezpieczyli drogi dojazdowe oraz Grupa Medyczna PCK Nowa Sarzyna, która pierwsza udzielała pomocy medycznej poszkodowanym w awarii.

Około godziny 9 instalacja przesyłowa amoniaku została uszczelniona. Akcja ratownicza zakończyła się około godz. 10. W sumie podczas chemicznego epizodu ćwiczenia ratownicy ewakuowali 18 pracowników ze strefy awaryjnej. 11 poszkodowanych zmarło na miejscu w wyniku zatrucia amoniakiem. 7 ewakuowanych zostało zaopatrzonych przez Grupę Medyczną PCK Nowa Sarzyna i zostali odwiezieni do szpitala w Tarnobrzegu. Firma po zakończeniu akcji ratowniczej wdrożyła procedury poawaryjne.

Tekst: ppłk Artur Goławski

Zdjęcia: Adam Kozioł, ZCh Siarkopol

o autorze

Redakcja