W dniach 14 – 15 maja 2016r w Kobyłce, z okazji 100-rocznicy powstania pierwszej Harcerskiej Drużyny Pożarniczej odbył się Zlot i Mistrzostwa Harcerskich Drużyn Pożarniczych ZHP. Wzięło w nich udział 168 harcerek i harcerzy, którzy reprezentowali środowiska z Turośli Kościelnej, Rzeplina, Kielnarowej, Libiąża, Chrzanowa, Szaflar oraz Kobyłki.

Druhny i druhowie rywalizowali w dwóch kategoriach: według Regulaminu CTIF – dzieci poniżej 16 roku życia oraz według Regulaminu Zawodów Sportowo Pożarniczych OSP  – młodzież powyżej 16 roku życia.

Sędziami głównymi w zawodach byli: w kategorii CTIF wiceprezes OSP Kobyłka dh. Łukasz Kulczyk,natomiast w kategorii OSP zastępca naczelnika OSP Kobyłka dh. Remigiusz Kuczewski.

Pomimo niesprzyjającej pogody zawody przebiegły bez większych zakłóceń.  W młodszej kategorii wiekowej zwyciężyła VIII Harcerska Drużyna Pożarnicza im. A Suskiego z Szaflar.

mdp4
Nagrodę główną – Puchar Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wręczył przedstawiciel Komendanta mł. bryg. Szymon Ławecki.

W zawodach grupy starszej w dwóch kategoriach – żeńskiej i męskiej – zwyciężyli zdobywając puchary Komendantki Chorągwi Stołecznej i Instruktora Specjalności Pożarniczej przedstawiciele 4 Harcerskiej Drużyny Pożarniczej „Wędrowcy” z Kobyłki.

Po zawodach harcerze wzięli udział w koncercie Romana Roczenia oraz w Niebieskiej Nocy dla Eryka – zlocie i świetlnym przejeździe ulicami Kobyłki pojazdów pożarniczych i innych służb ratowniczych organizowanym przez strażaków z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Drugiego dnia Zlotu uczestnicy wzięli udział w pikniku na pl. 15 Sierpnia. Harcerze integrowali się w drużynach, mieli też okazję spotkać uczestników Defilady Jazdy Polskiej, którzy pojawili się tam z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski organizowanej przez rtm. Andrzeja Michalika.

Po południu odbył się pokaz ratownictwa technicznego zorganizowany przez strażaków OSP Marki i OSP Kobyłka we współpracy z firmą Kadimex.

mdp2
W organizacji Mistrzostw pomogli druhowie z Ochotniczych Straży  Pożarnych w Różanie, Łochowie, Markach, Radzyminie, Zagościńcu i Kobyłce, a także Komendant Powiatowy PSP w Wołominie wraz z Zastępcą oraz strażacy z JRG w Wołominie.

Szczególne podziękowania za pomoc należą się Pani Dyrektor i Pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce, Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce oraz  Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kobyłce.

Wydarzenie wsparli: Tago Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski, Inter Europol Piekarnia Szwajcarska, Nadleśnictwo Drewnica, Urząd Gminy Wołomin, Starostwo Powiatowe w Wołominie, Płocki Uniwersytet Ludowy w Wołominie, Stalko Sp. J., Piekarnia Oleńka z Zagościńca, Zakład mięsno-wędliniarski Tur E.H. Ostrowscy, Pizzeria Da Grasso z Wołomina, Komenda Powiatowa Policji.

Zlot i Mistrzostwa swoimi patronatami objęli: Burmistrz Miasta Kobyłka Robert Roguski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Leszek Suski oraz Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawlak.

Patronatu medialnego i wsparcia informatycznego udzielili Radio FaMa Wołomin, Miesięcznik Chorągwi Stołecznej „Instruktor”, Polski Serwis Pożarniczy Remiza.com.pl a od strony informatycznej wspierał nas Pedros.com.pl

phm. Sebastian Żurawski

mdp4

o autorze

Pedros