Rybnik. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Kamień zmienił się nie do poznania. Obiekt przeszedł gruntowną modernizację.

W ramach inwestycji najstarsza część remizy została wyburzona i w jej miejscu wybudowana została nowa, w której znalazła się filia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz sala pełniąca rolę świetlicy na potrzeby mieszkańców dzielnicy. Część, którą zachowano gruntownie przebudowano.

Prace przy modernizacji siedziby OSP objęły też zagospodarowanie terenu, czyli przygotowanie m.in. miejsc postojowych, ciągów pieszo-jezdnych, elementów małej architektury i odwodnienie terenu. Wykonana została infrastruktura techniczna, w tym m.in. przyłącza wodociągowe, deszczowe i sanitarne. Wokół budynku przebudowano sieć wodno-kanalizacyjną. Obiekt został przyłączony do miejskiej światłowodowej sieci teletechnicznej.  Siedziba OSP została wyposażona w meble i niezbędne sprzęty. Zamontowano też schodołaz gąsienicowy dla wózków inwalidzkich.  Budynek ogrzewany jest kotłem na olej opałowy – informuje Urząd Miasta w Rybniku.

Wszystkie prace pochłonęły nieco ponad 4,3 mln zł.

Foto. UM Rybnik 

o autorze

Redakcja/Łukasz