Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Staszów w województwie świętokrzyskim przeszły termomodernizację o wartości ponad miliona złotych.

Termomodernizacji poddano remizy OSP w Koniemłotach, Łukawicy i Niemścicach. We wszystkich trzech budynkach wykonano lub zmodernizowano instalacje centralnego ogrzewania. W ramach zadań zamontowano także instalacje fotowoltaiczne, wymieniono drzwi zewnętrzne i okna oraz docieplono stropy i ściany. Dzięki wykonaniu nowej elewacji, budynki oprócz izolacji termicznej osiągnęły także estetyczny wygląd.

W Koniemłotach wymieniono także źródła światła na nowe w technologii LED, a luksfery zastąpiono oknami. Koszt ogółem przedsięwzięcia w Koniemłotach wyniósł 482 447,20 zł, z czego 95% środków pochodziło z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. W Niemścicach, w ramach zadania wartego 317 875,55 zł ogółem, przebudowano także kotłownię na biomasę oraz wymieniono bramę garażową. 85% środków na termomodernizację budynku OSP w Niemścicach pochodzi z dofinansowania RPO. W Łukawicy termomodernizacja wyniosła 452 590,29 zł, z czego dofinansowanie to 78,14% kosztów kwalifikowalnych – informuje Urząd Miasta i Gminy w Staszowie.

Foto. Marcin Jarosz/ UMiG Staszów

o autorze

Redakcja/Łukasz