Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelonkach otrzymali samochód, który dotychczas znajdował się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Pasłęku.

19 kwietnia w obecności Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu kpt. Łukasza Kochan, dowódcy JRG nr 3 w Pasłęku mł. bryg. Tomasza Marcinkowskiego, Wójta Gminy Rychliki Zbigniewa Lichuszewskiego oraz przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelonkach została podpisana umowa użyczenia jednostce lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego Renault Mascott.

Jest on wyposażony m.in. w zbiornik wody o pojemności 1000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 100 litrów i autopompę o wydajności 250 litrów na minutę. Od 2010 roku w Pasłęku pełnił funkcję samochodu ratownictwa technicznego, wcześniej znajdował się w JRG Ostróda.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Wójtowi Gminy Rychliki panu Zbigniewowi Lichuszewskiemu, który swoją determinacją przyczynił się do pozyskania w/w samochodu bojowego oraz dla pana Komendanta Miejskiego kpt. Łukasza Kochan, który poprzez dostrzeżenie naszego zaangażowania w stawiane nam zadania przychylił się ku decyzji, aby auto trafiło właśnie do naszej jednostki – napisali druhowie na swojej stronie.

Opublikowany przez OSP Jelonki Piątek, 19 kwietnia 2019

Foto. OSP Jelonki

o autorze

Redakcja/Łukasz