Od kilku dni druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy Polskiej dysponują nowym średnim samochodem ratowniczo – gaśniczym.

Wóz został zabudowany przez firmę Moto-Truck na podwoziu Renault D16 4×4. Posiada on zbiornik wody o pojemności 4000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 400 litrów, autopompę o wydajności 3000 litrów na minutę, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy i instalację zraszaczową.

W skrytkach znajduje się między innymi armatura wodno-pianowa, zestaw ratownictwa technicznego, sprzęt burzący, zestaw ratownictwa medycznego, pilarki, motopompy itp.

Wartość samochodu to nieco ponad 870 tysięcy złotych, z czego 445 tysięcy wyłożyła Gmina Haczów, a pozostałe 425 tysięcy to dotacja z MSWiA. Zastąpił Stara 266, który trafił do druhów z OSP Wzdów.  

Foto. materiały jednostki 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl