Dokładnie rok temu, 5 grudnia 2019 roku Andrzej Bartkowiak został powołany na stanowisko Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Bartkowiak ma 48 lat, urodził się w Gnieźnie. Swoją przygodę z Państwową Strażą Pożarną rozpoczął w 1996 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery. W 2003 roku ukończył Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, a następnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na Wydziale Pedagogiki, w 2006 roku uzyskał licencjat, a w 2008 roku tytuł magistra. Studia podyplomowe ukończył w 2014 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Od lutego 2016 r. do grudnia 2019 r. pełnił służbę na stanowisku Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W trakcie dwunastu miesięcy kierowania Państwową Strażą Pożarną Bartkowiakowi udało się nieco ‘wyprostować’ relacje na linii Ochotnicza Straż Pożarna – Państwowa Straż Pożarna, które zostały nadszarpnięte przez poprzednie kierownictwo Komendy i przy wsparciu rządu i parlamentu przeprowadzić od początku do końca sprawę dopuszczenia używanych wozów strażackich. 

Warto też wspomnieć, że rok 2020 był rekordowym pod względem zakupu nowych pojazdów gaśniczych dla OSP. 

Ruszyło również kilka ważnych spraw dla strażaków. To między innymi nowe ubranie służbowe, nowa legitymacja oraz zmiany w kształceniu i dokumentacji dotyczącej ratownictwa chemiczno-ekologicznego, wodnego i wysokościowego. Będą one kontynuowane w przyszłym roku.

Andrzej Bartkowiak również awansował. W Dzień Strażaka odebrał z rąk Prezydenta nominację na stopień nadbrygadiera. 

o autorze

Redakcja/Łukasz