Rok wojny na Ukrainie i rok strażackiej solidarności

Foto. Łukasz Rutkowski

W piątek 24 lutego mija dokładnie rok od zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. Miliony musiały opuścić swoje domy, w Polsce pomogli im niemal wszyscy, w tym strażacy.

Jeszcze tego samego dnia przejścia graniczne na polsko-ukraińskiej granicy zaczęły przekraczać osoby uciekające przed wojną, były to głównie kobiety, dzieci i osoby starsze. Strażacy z całego kraju ruszyli do działań, zapewnili i koordynowali transport osób z przejść granicznych do punktów recepcyjnych lub miejsc pobytowych na terenie kraju, transportowali żywność, rozstawione zostały kontenery sanitarne, utworzono doraźne miejsca do ogrzania się oraz koordynowali działania służb i wolontariuszy na dworcach.

Strażacy przyjęli pod swój dach rodziny ukraińskich strażaków, jednym z takich miejsc jest Komenda Powiatowa PSP w Kraśniku. Kobiety z dziećmi zostały zakwaterowane w mieszkaniach służbowych.

Inicjatywa komendanta

Dwa dni po wybuchu wojny z inicjatywy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiaka ruszyła wielka zbiórka sprzętu dla ukraińskich strażaków. Pozytywnie odpowiedziały niemal wszystkie jednostki PSP i OSP oraz Zakładowe Straże Pożarne.

Udało się zebrać i przekazać na Ukrainę kilka tysięcy palet sprzętu, to m.in. ubrania specjalne, kamery termowizyjne, węże, buty, torby medyczne, hełmy i sprzęt łączności.

Przekazano również ponad dwieście różnego typu samochodów ratowniczo – gaśniczych i specjalnych, głównie przekazane przez jednostki OSP i samorządy.     

Od marca 2022 roku Państwowa Straż Pożarna koordynuje również pomoc sprzętową przekazywaną dla Ukrainy przez straże pożarne z całego świata. W tym przypadku do ukraińskich strażaków trafiło również tysiące palet sprzętu i samochody m.in. z Wielkiej Brytanii czy Francji.

Bilans wojny

Od 24 lutego 2022 roku na Ukrainie zginęło ponad szesnaście tysięcy cywilów.

Granicę polsko-ukraińską przekroczyło 10 mln uchodźców, według danych MSWiA na terenie kraju obecnie przebywa ponad milion obywateli Ukrainy.

Exit mobile version