Rosenbauer przegrywa w Krajowej Izbie Odwoławczej

Foto. KP PSP Inowrocław

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie w sprawie najkorzystniejszej oferty na dostawę samochodu specjalnego z drabiną.

Chodzi o postępowanie przetargowe Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Początkowo z powodu niższej ceny komenda za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez firmę Rosenbauer, ale po wydarzeniach w Inowrocławiu, gdzie złamała się drabina wybór został unieważniony. Po kilku tygodniach wybrano ofertę firmy Fire-Max, która zaoferowała drabinę Magirusa, a ofertę Rosenbauera odrzucono.

Z taką decyzją Austriacy nie zgodzili się i złożyli odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Na rozprawie, która odbyła się kilka dni temu Izba oddaliła odwołanie.

Otwiera to drogę do podpisania umowy z firmą Fire-Max, która zaoferowała drabinę M42 L-AS firmy Magirus.

Exit mobile version