1 września 92 słuchaczy rozpoczęło służbę kandydacką w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Wyłonieni w drodze postępowania rekrutacyjnego i egzaminów wstępnych kandydaci na przyszłych strażaków będą od tej chwili tworzyć społeczność pierwszej kompanii  XXVII turnusu kształcenia dziennego. Po pobraniu umundurowania, wypełnieniu szeregu niezbędnych dokumentów, odbyciu wstępnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby i krótkim teście pozwalającym na uformowanie adekwatnych do poziomu zaawansowania i umiejętności grup językowych słuchacze wraz z wyznaczoną stosownym rozkazem kadrą udali się do miejscowości Kościelec, gdzie w warunkach poligonowych spędzą pierwszych pięć tygodni nauki.

W godzinach popołudniowych na poligonie odbyło się uroczyste powitanie słuchaczy przez kadrę kierowniczą Szkoły, na czele z  pełniącym obowiązki zastępcy komendanta st.bryg. Krzysztofem Kociołkiem.

o autorze

Redakcja/Łukasz