3 września w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie został zainaugurowany XXII turnus Dziennego Studium Aspirantów PSP.

Na podstawie decyzji mł. bryg. Piotra Placka – Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – do służby kandydackiej przyjęto 93 słuchaczy, w tym cztery kobiety. Dowódcą kompani został mł. bryg. Zbigniew Purgal.

Przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej słuchacze rozpoczęli od obozu unitarnego na terenie poligonu. Uczestnicy otrzymali ubranie koszarowe oraz specjalne i przystąpili do zajęć z musztry. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z programem nauczania oraz planem przebiegu studium. W najbliższych dniach słuchacze zmierzą się z zajęciami terenowymi, taktycznymi i ćwiczeniami poligonowymi.

Szkolenie unitarne zakończy uroczyste ślubowanie, po którym kadeci zapoczątkują blisko dwuletni okres nauki w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Foto. CS PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl