Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie psów używanych w akcjach ratowniczych.

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym minister właściwy do spraw wewnętrznych określił w drodze rozporządzenia:

 • rasy psów, które mogą być używane w Państwowej Straży Pożarnej;
 • kryteria zdrowotne i użytkowe doboru psów do realizacji zadań Państwowej Straży Pożarnej;
 • specjalności ratownicze psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej;
 • sposób szkolenia psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej i ich opiekunów;
 • kwalifikacje egzaminatorów, tryb egzaminowania psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej i ich opiekunów oraz testowania psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej;
 • tryb pozyskiwania psów służbowych i psów kontraktowych;
 • tryb przydzielania psa służbowego;
 • tryb rekrutacji kandydatów, którzy mogą zostać opiekunami psów służbowych wycofanych z użycia;
 • tryb wycofywania z użycia psa służbowego;
 • sposób utrzymania, zakres i sposób zapewnienia zabiegów profilaktycznych oraz sposób transportu psów służbowych, psów służbowych wycofanych z użycia, psów kontraktowych i psów kontraktowych wycofanych z użycia, które przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu były używane w Państwowej Straży Pożarnej;
 • sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego i psa kontraktowego oraz normy wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, w tym maksymalną wysokość normy w przypadku jej podwyższenia, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie psa;
 • tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej;
 • tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym kosztów lekarstw, psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej;
 • sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności związanych z nadzorem nad psami służbowymi, psami służbowymi wycofanymi z użycia, psami kontraktowymi i psami kontraktowymi wycofanymi z użycia, które przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu były używane w Państwowej Straży Pożarnej;
 • tryb odbierania psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi lub organizacji, o której mowa w art. 124q ust. 9 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej;
 • wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia jest koniecznością dostosowania obecnie obowiązującego  rozporządzenia do przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, która została zmieniona ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie ma wejść w życie 21 grudnia 2021 roku. Jeśli tak się stanie straci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych

Foto. Sebastian Komorowski/ratownicza.net 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl