Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie rozstrzygnęła cztery nabory do służby przygotowawczej.  

Jak już informowaliśmy, Komenda chce przyjąć do służby 38 osób, z czego trzy osoby na docelowe stanowisko: starszy inspektor sztabowy z zakresem czynności obejmującym zadania realizowane w pionach logistyki lub prewencji w Komendzie Miejskiej PSP, dwadzieścia osób na stanowisko starszy ratownik-kierowca w JRG, dziesięć osób na stanowisko starszy ratownik medyczny służby w JRG i pięć osób na stanowisko starszy ratownik specjalista w Specjalistycznej Grupie Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego działającej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 6.

W naborach pierwszym, drugim i trzecim na komisję lekarską skierowano tyle osób na ile ogłoszone były nabory. W czwartym naborze, czyli stażysta w SGRChem-Eko na komisję skierowano cztery osoby.

Foto. KM PSP Warszawa 

o autorze

Redakcja/Łukasz