Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu rozstrzygnęła przetarg na budowę nowej strażnicy.  

Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez firmę Przembud Gdańsk S.A. o wartości 10 931 558,58 zł brutto. Było to drugie postępowanie, poprzednie zostało unieważnione, ponieważ wszystkie firmy przekroczyły budżet zamawiającego.

Gdańska firma będzie musiała jeszcze w tym roku wykonać pierwszy etap inwestycji pod nazwą ‘Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19’. Polega on na budowie głównego budynku Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w stanie zamkniętym, szczelnym z kompletną elewacją i dachem wraz ze wszystkimi przyłączami i kompletnym palowaniem i robotami ziemnymi pod garaż wielostanowiskowy i komorę dymową.

Budowa jest finansowana z budżetu państwa w ramach ‘Programu modernizacyjnego’.

o autorze

Redakcja/Łukasz