Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z województwa Kujawsko – Pomorskiego jeszcze w tym roku zostaną dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Łączna kwota dotacji to blisko 7 milionów złotych.

W środę 18 maja, podczas konferencji prasowej Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Piotra Całbeckiego, poruszony został temat Regionalnego Programu Operacyjnego z nowej perspektywy finansowej. Mowa była o środkach, które mają zostać rozdysponowane do końca III i IV kwartału bieżącego roku.

Poza konkursami mającymi na celu rozwój oświaty oraz wsparcie innowacyjnego biznesu, zostanie zagospodarowane 1,6 mln euro (około 7 mln złotych) na zakup sprzętu ratowniczego do neutralizacji zagrożeń chemicznych. Dotyczy to jedynie jednostek, które włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w województwie Kujawsko – Pomorskim. Pieniądze do OSP zostaną przekazane przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Finansowanie w dużym stopniu może pomóc w zaopatrzeniu się jednostek w niezbędny do skutecznego usuwania skutków zagrożeń naturalnych i różnych awarii, a co za tym idzie i skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych.

fot. kujawsko-pomorskie.pl / Szymon Zdziebło

o autorze

Redakcja/K