Po dwóch miesiącach intensywnych prac konserwatorskich pracowników Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach Star 26P odzyskał swój dawny blask.

Star został wyprodukowany w 1967 roku. W tym samym roku trafił do ochotniczej straży pożarnej w Szczecinkach, w ówczesnym powiecie oleckim, w województwie białostockim, która operacyjnie podlegała Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Olecku. Ochotnikom służył do 2001 roku, następnie trafił do Dubiennik, później do miejscowości Żytkiejmy, a na końcu do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.

Dzięki pracy głównie naszego wydziału konserwacji zbiorów oraz zespołu pracowników samochód udało się wyremontować, a jednocześnie przywrócić go do życia. Na polecenie Komendanta Głównego PSP został przywieziony na plac Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie ma być „ruchomym pomnikiem” upamiętniającym wkład polskiej myśli technicznej w rozwój ochrony przeciwpożarowej – poinformował dr Paweł Karol Gąsiorczyk, Naczelnik Wydziału Dokumentacji Zbiorów w Centralnym Muzeum Pożarniczym.

Foto. CMP

o autorze

Redakcja/Łukasz