Gminy z województwa małopolskiego od środy 16 marca mogą starać się o dofinansowanie na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Część 1 – Prace budowlano-remontowe w remizach strażackich.

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku może wynieść do 100 000 zł, ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac budowlano-remontowych remiz strażackich.

Część 2 – zakup sprzętu, umundurowania lub kursu:

 • zestawu aparatu powietrznego,
 • pompy szlamowej,
 • motopompy pożarniczej,
 • agregatu prądotwórczego,
 • pilarki ratowniczej,
 • miernika jednogazowego,
 • miernika wielogazowego,
 • defibrylatora,
 • akumulatorowego masztu oświetleniowego LED,
 • ubrania ochronnego do działań bojowych,
 • służbowego munduru strażaka,
 • ubrania koszarowego,
 • zestawu PSP R-1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną wg Standardu 2013,
 • radiotelefonu z mikrofonogłośnikiem (minimalnie należy kupić dwa zestawy na jedną jednostkę OSP),
 • innego sprzętu, w tym pojazd typu quad i ubrań specjalistycznych niezbędnych do funkcjonowania jednostki OSP zapewniających jej gotowość bojową,
 • kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacja.

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego zakupu sprzętu, umundurowania oraz kursu może wynieść do:

25 000 zł, w przypadku gdy na terenie danej Gminy funkcjonuje mniej niż 15 jednostek OSP,

35 000 zł, w przypadku gdy na terenie danej Gminy funkcjonuje 15 i więcej jednostek OSP

ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Część 3 – zakup bądź remont samochodu:

 • pożarniczego lekkiego do 3 t.,

samochodu ratowniczo – gaśniczego:

 • lekkiego od 3 t. do 7,5 t.
 • średniego,
 • ciężkiego.

(zakupione samochody mogą być nowe lub używane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2008 r., obowiązkowo posiadające świadectwo CNBOP)

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego zakupu samochodu:

 • pożarniczego lekkiego do 3 tony może wynieść do 40 000 zł,
 • ratowniczo-gaśniczego lekkiego od 3 ton do 7,5 tony, średniego lub ciężkiego może wynieść do 60 000 zł, ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego remontu samochodu może wynieść do 20 000 zł, ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Oczywiście zapraszamy do naszego sklepu internetowego, gdzie znajdziecie większość całkiem rozbudowany asortyment. Kupując w naszym sklepie (www.remiza.com.pl/sklep) wspieracie rozwój naszego serwisu. Z góry dziękujemy!

Foto. fb/Fotografia Ratownicza Konrad Sikorski

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl