Rozpoczęła się sprawa strażaka porażonego prądem. Kierownik budowy linii tramwajowej – Rafał G. stanął przed sądem. Prokuratura postawiła kierownikowi budowy zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci strażaka, który przez nieprawidłowo zabezpieczone ogrodzenie został porażony prądem.

Do tego zdarzenia doszło 29 czerwca ubiegłego roku. Strażacy zajmowali się płotem, który według świadków się iskrzył. Ogordzenie to śmiertelnie poraziło prądem 22-letniego strażaka. Prokuratura stwierdziła, że do montowania ogrodzenia użyto zbyt długich szpilek, które przebiły kabel energetyczny znajdujący się na głębokości 0,5 metra.

Wspomniany Rafał G. był wówczas kierownikiem budowy, nadal nie przyznaje się do winy. Oskarżony zrzuca winę na geodetów oraz ekipę montującą ogrodzenie. Twierdzi, że firma użyła nieodpowiednich materiałów, które nie były przewidziane w planie. Jego podstawa była wbita w przewody elektryczne znajdujące się pod ziemią. ISpecjaliści natomiast mówią, że wytyczenie linii i zabezpieczenie ogrodzenia należy do podstawowych obowiązków kierownika budowy.

Czwartkowy proces przeciwko Rafałowi G. to dopiero początek serii rozpraw. Następna rozprawa odbędzie się 23 października.

ś+p. Michał Tomiak – urodził się w Poznaniu. W latach 2005 – 2008 uczęszczał do XXI Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa w Poznaniu. W 2008 r. rozpoczął naukę w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu, którą ukończył w 2010 r. otrzymując tytuł zawodowy technika pożarnictwa oraz stopień młodszego aspiranta. Od 15.07.2010 r. przyjęty do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu – JRG 7 na stanowisko – starszy ratownik. W 2011 r. rozpoczął studia inżynierskie I stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Miał 22 lata.

o autorze

Redakcja