W piątek 1 października w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyła się inauguracja roku akademickiego 2021/2020.

W nowym roku akademickim studia w SGSP rozpoczęło 87 strażaków w służbie kandydackiej, 215 strażaków w służbie stałej oraz około 350 osób na studiach cywilnych.

Tradycyjnym elementem otwarcia roku akademickiego w SGSP było ślubowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej. Ślubowanie przyjął Rektor-Komendant nadbryg. Mariusz Feltynowski.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendanci wojewódzcy, komendanci szkół pożarnych, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw współpracy z organizacjami polonijnymi i organizacjami pozarządowymi Bartosz Rybak, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Paweł Michalec, Kierujący Departamentem Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wojciech Radecki, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych z SGSP Uczelni, służb, instytucji i duchowieństwa.

Wykład inauguracyjny pt. „Wpływ pandemii COVID-19 na ogólny stan zdrowia i czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego” wygłosił prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz.

o autorze

Redakcja/Łukasz