W poniedziałek 5 kwietnia rozpoczęła się rekrutacja na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Uczelnia na studia przyjmie osoby, które nie przekroczyły 25 roku życia, posiadają m.in. obywatelstwo polskie, średnie wykształcenie lub średnie branżowe, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną oraz maturę pisemną z matematyki, języka obcego , fizyki lub chemii, biologii i informatyki.

Rekrutacja potrwa do 28 maja.

W tym roku proces rekrutacji prowadzony jest w trybie on-line.

Decyzją Rektora-Komendanta, test sprawności fizycznej przeprowadzony zostanie w dniach 15-30 czerwca, sprawdzian z pływania 29-30 czerwca. Ogłoszenie wyników zaplanowane na 7 lipca.

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz