Polski Czerwony Krzyż ogłosił kolejną, dwunastą edycję Programu Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie Polskiego Czerwonego Krzyża pod hasłem ‘Ognisty Ratownik-Gorąca Krew’.

Podstawowym celem akcji jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, aktywizacja lokalnych środowisk strażackich w honorowym krwiodawstwie, zacieśnienie współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża na wszystkich poziomach organizacyjnych z odpowiednimi strukturami Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wypracowanie stabilnego modelu uczestnictwa strażaków zawodowych i ochotników w ratowaniu życia ludzkiego poprzez oddawanie krwi oraz popularyzowanie przez nich honorowego krwiodawstwa i zachęcanie lokalnych społeczności do czynnego uczestnictwa w tej formie humanitarnej działalności na rzecz drugiego człowieka.

W Programie może wziąć udział każda jednostka straży pożarnej, wystarczy do 6 kwietnia złożyć odpowiedni formularz (dostępny tutaj)  w oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jak informuje Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża w ubiegłym roku do akcji ‘Ognisty Ratownik – Gorąca Krew’ przystąpiły 53 jednostki Państwowej Straży Pożarnej i 190 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W sumie 3177 strażaków oddało 7260 litrów krwi.

Foto. KMP Tychy

o autorze

Redakcja/Łukasz