1 września rozpoczęło się Zgrupowanie Kandydackie K-2020 dla osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

W związku z pandemią wszyscy kandydaci zostali poddani testom na obecność SARS-Cov-2 i w formie zdalnej wzięli udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Następnie trafili do Przeciwpożarowej Bazy Leśnej SGSP w Zamczysku Nowym, gdzie przejdą przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Celem przeszkolenia jest:

– nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach służby pełnionej w jednostce ratowniczo-gaśniczej,

– przygotowanie do funkcjonowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, w tym w Państwowej Straży Pożarnej.

Foto. SGSP

o autorze

Redakcja/Łukasz