Na dzisiejszym posiedzeniu rząd będzie pracował nad projektem ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Najważniejszym punktem ustawy jest stały dodatek emerytalny w wysokości 200 zł, którzy przez co najmniej 25 lat – w przypadku mężczyzn – oraz 20 lat – w przypadku kobiet brali bezpośrednio udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

W projekcie zaznaczono, że kwota 200 zł podlegałaby waloryzacji co trzy lata. Wysokość świadczenia ratowniczego ma być też podwyższana z urzędu w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, od dnia obowiązywania nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

Aktualną wersję ustawy znajdziecie tutaj:

Ustawa o OSP. Jest kolejna wersja

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl