Wdrażamy nowe ograniczenia – poinformował Premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Od 25 marca wprowadzone zostaną następujące zakazy:

  • Zakaz przemieszczania się, wyjątki to wyjście do pracy, sklepu i załatwianie spraw niezbędnych do życia,  
  • Zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób, nie dotyczy rodziny, 
  • W komunikacji miejskiej mają być dostępne tylko miejsca siedzące, by ograniczyć tłok.
  • W obrzędach religijnych może wziąć udział maksymalnie pięć osób, nie licząc osób sprawujących ceremonię. 

Ograniczenia w przemieszczaniu się będą obowiązywały do 11 kwietnia – powiedział Minister Zdrowia. 

Dotychczasowe, wprowadzone już wcześniej obostrzenia obowiązują bez zmian.

o autorze

Redakcja/Łukasz