Dzisiaj poznaliśmy wyniki kolejnego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Skorzystają z niego również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ramach drugiego naboru do podziału było 1,65 mld zł.

Należy pamiętać, że w wielu przypadkach samorządom zaproponowano mniejsze środki od tych o które wnioskowały i to od nich będzie zależało czy dane zadanie zostanie zrealizowane.

Poniżej lista projektów związanych ze strażą pożarną:

Kujawsko-pomorskie

Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiu – 500 tys. zł,

Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Czarże – 600 tys. zł,

Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostycynie – 1 mln zł.

Mazowieckie

Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Setropiu – 300 tys. zł,

Dobudowa garażu przy remizie OSP w Zielonej – 500 tys. zł,

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem dla OSP w m. Bobino Wielkie – 600 tys. zł

Budowa remizy OSP w Bąkowej – 1 mln zł.

Podlaskie

Termomodernizacja wielofunkcyjnego budynku w Jeleniewie, w którym znajdują się pomieszczenia OSP – 600 tys. zł,

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Klukowo – 200 tys. zł,

Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Starej Kamionce – 700 tys. zł,

Rewitalizacja remizy OSP w Sztabinie – 220 tys. zł.

Pomorskie

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Piaszczynie – 400 tys. zł,

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Koczała – 600 tys. zł,

Przebudowa budynku OSP w Brzeźnie Szlacheckim – 410 tys. zł,

Rozbudowa remizy OSP Łeba – 2 mln zł,

Budowa Centrum Aktywności Lokalnej wraz z remizą OSP w m. Strzelinko – 2,2 mln zł,

Zmiana sposobu użytkowania obiektu na budynek OSP w m. Stary Targ – 2 mln 75 tys. zł.

Podkarpackie

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowy budynku Domu Ludowego w Lubatówce, którym znajduje się OSP – 2 mln zł,

Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej Chałupkach Dębniańskich i prace związane z budową remizy OSP w Hucisku – 3,6 mln zł,

Rozbudowa remizy OSP w Wólce Łamanej i inne inwestycje na terenie gminy – 1,1 mln zł,

Budowa remizy OSP w Nienadówce – 2 mln zł,

Remont remizy OSP w Krzeszowie – 200 tys. zł,

Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Ślęzakach – 400 tys. zł,

Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego w Birczy, w tym remizy OSP – 1,5 mln zł,

Nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Domaradzu – 600 tys. zł,

Budowy budynku wielofunkcyjnego w m. Blizna, w tym pomieszczenia dl OSP – 1 mln zł,

Opolskie

Brak

Warmińsko-mazurskie

Budowa remizy OSP w Pogrodziu – 1 mln zł,

Dolnośląskie

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Sobin – 500 tys. zł,

Przebudowa budynku remizy OSP w Gaworzycach – 450 tys. zł,

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w m. Zawada – 750 tys. zł,

Budowa remizy OSP w Ksieginiach Małych – 600 tys. zł.

Lubelskie

Budowa remizy OSP w Wierzbówce – 530 tys. zł,

Budowa remizy OSP w Klementowicach – 900 tys. zł,

Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa, w tym remizy OSP w m. Wola Uhruska – 600 tys. zł,

Modernizacja remizy OSP w Kraśniku – 500 tys. zł,

Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w m. Stara Wieś – 500 tys. zł,

Śląskie

Przebudowa budynku na remizę OSP w Kobiórze – 850 tys. zł,

Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w dzielnicy Moszczanica w Żywcu – 3,5 mln zł,

Budowa remizy OSP w Solarni – 1,6 mln zł,

Rozbudowa i przebudowa budynku “Domu Strażaka” w Bystrej – 900 tys. zł.

Wielkopolskie

Rozbudowa systemu łączności radiowej i modernizacja zaplecza magazynowo-garażowego KP PSP Wągrowiec – 200 tys. zł,

Dofinansowanie zakupu samochodu dla SGRW-N z KP PSP Piła – 400 tys. zł,

Budowa budynku remizy OSP w Nowej Wsi Ujskiej – 500 tys. zł,

Rozbudowa i przebudowa OSP w Lądku – 400 tys. zł.

Małopolskie

Budowa remizy OSP w Ispini i zakup lekkiego samochodu dla OSP Grobla – 860 tys. zł,

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Starym Wiśniczu – 800 tys. zł,

Budowa remizy dla OSP Lipnica Wielka – 900 tys. zł,

Ograniczenie niskiej emisji na budynkach w gminie Trzyciąż, w tym remizach OSP – 1 mln zł,

Budowa remizy OSP Jodłówka Tuchowska – 500 tys. zł,

Budowa remizy dla OSP w m. Koziniec – 700 tys. zł,

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Grojcu – 500 tys. zł,

Budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Obidza, w tym pomieszczeń dla OSP – 1 mln zł,

Świętokrzyskie

Budowa Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajączkowie, w tym pomieszczenia dla OSP – 2,5 mln zł,

Termomodernizacja remizy OSP w Kijach i inne inwestycje na ternie gminy – 300 tys. zł,

Modernizacja UG i remizy OSP w Bejscach – 1 mln zł.

Łódzkie

Przebudowa remiz OSP w Kołacinie i Woli Cyrusowej – 500 tys. zł,

Lubuskie

Brak

Zachodniopomorskie

Rozbudowa remizy OSP Pękanino – 832 tys. zł,

Budowa remizy OSP m. Siemyśl – 1,5 mln zł.

o autorze

Redakcja/Łukasz