„Ta chwila zapiszę się złotymi literami na kartach historii rzeplińskiej straży”, te słowa wypowiedziane przez druha Sebastiana Lewickiego, naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeplinie, bardzo trafnie opisują rangę wydarzenia, które odbyło się 16 maja.

O godzinie 12:15 spod budynku starej remizy do kościoła pw. Miłosierdzia Bożego przemaszerował pododdział rzeplińskich druhów na czele z orkiestrą dętą, pocztami sztandarowymi zaprzyjaźnionych jednostek i zaproszonymi gośćmi.

Uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej siedziby OSP Rzeplin rozpoczęła się od mszy świętej w intencji strażaków i ich rodzin, którą poprowadził ks. Mieczysław Michajluk, proboszcz rzepińskiej parafii. Wielokrotnie w trakcie swojego kazania wspominał on o ogromnym znaczeniu działalności strażaków-ochotników w życiu lokalnej społeczności, jak i całego kraju.

Po mszy świętej dowódca uroczystości, druh Przemysław Zakrzewski, poprowadził poczty sztandarowe i pododdziały pod obiekt nowej strażnicy, mieszczący się przy ulicy Kasztanowej 2, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie uroczystości i apel. Po złożeniu meldunku o gotowości do uroczystego otwarcia i poświęcenia remizy, nastąpiło wciągnięcie na maszt flagi państwowej i odegranie hymnu.

W trakcie apelu nastąpiło wręczenie medali dla wyróżnionych strażaków. Druhowie otrzymali odznaczenia m.in.: za zasługi dla pożarnictwa, odznaki za wysługę lat oraz odznaczenia „Strażak Wzorowy”. Wyróżnieni zostali także członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Otwarcia remizy i przecięcia biało-czerwonej wstęgi dokonali: Zastępca Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu bryg. Sylwester Dąbek, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Roman Kasprowicz, prezes OSP Rzeplin druh Zbigniew Wierciuch oraz Wójt Gminy Żórawina – Jan Żukowski.

Uroczystą część obchodów zakończyło złożenie podziękowań oraz wspólny poczęstunek i zabawa taneczna do białego rana.

Przebudowa obiektu po byłym Kółku Rolniczym była realizowana pod nazwą „Przystosowanie obiektu przy ul. Kasztanowej na cele społeczne i rekreacyjne” zostało zapisane w budżecie Gminy Żórawina na rok 2014 i opiewało na kwotę 80 000 złotych. Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej powierzono firmie JANTAD z Wrocławia.

Kolejnym krokiem było powołanie Komisji Przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Komisja wyłoniła wykonawcę zadania – Spółdzielnię Rzemieślniczą z Ząbkowic Śląskich. Prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie 2014 roku.

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi OSP nie posiadała pomieszczenia garażowego na samochód marki Jelcz. Okres ten był dla ochotników bardzo trudny, ale przy dużym zaangażowaniu druhów jednostka rzeplińska utrzymała w gotowości bojowej samochody pożarnicze i wyjeżdżała do każdego zdarzenia, do którego została zadysponowana.

Wiele robót dodatkowych, których nie było w planie, wykonał wykonawca na wniosek strażaków i za zgodą Wójta Gminy Żórawina. Odwodnienie całego terenu, wymiana szamba, położenie płytek ceramicznych w garażach, to tylko niektóre z prac dodatkowych. Pod koniec kwietnia 2015 roku komisja powołana przez Wójta Gminy dokonała ostatecznego odbioru nowo wybudowanego obiektu. Za zgodą wójta gminy strażacy mogli od razu wprowadzać się do nowych pomieszczeń.

Bardzo duża pomoc przyszła również od rady sołeckiej wsi Rzeplin. Nowe wyposażenie w postaci mebli zabudowy kuchennej, wyposażenie AGD i RTV oraz wyposażenie warsztatowe garaży. To zasługa również Pana Macieja Glińskiego Prezesa Zarządu Rolniczych Zakładów Produkcyjno-Doświadczalnych „INWESTROL IZ” Sp. z o.o. Wartość przekazanego nam nieodpłatnie wyposażenia to blisko 13 000 złotych.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że całkowity koszt przebudowy to blisko 491 tys. złotych., w tym pozyskane dofinansowanie w kwocie 180 000 złotych z UMWD oraz ok. 11 00 zł z Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu. Pozostałość zadania została sfinansowana z budżetu Gminy Żórawina.

W nowym budynku znajduje się nie tylko OSP ale i pomieszczenia, w których będzie mieścić się świetlica dla dzieci i młodzieży. Teren za remizą został przygotowany pod rekreację dla dzieci, młodzieży jak i samych mieszkańców wsi Rzeplin. Zostało wykonane pół boisko do koszykówki, postawiony stół do ping-ponga, grill. Znajduje się tu również miejsce na ogniska, wokół którego są ustawione ławki. Cały plac został wyłożony kostką oraz trylinką.

o autorze

Kamil Czereba