W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane zostały znowelizowane rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące Państwowej Straży Pożarnej.

Pierwsze rozporządzenie dotyczy stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a drugie uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej.  

W rozporządzeniu w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP dodano lub usunięto stanowiska służbowe dostosowując strukturę do obecnych potrzeb, wyodrębniono załącznik dotyczący Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w jednym załączniku znalazły się pozostałe szkoły PSP oraz uporządkowano hierarchicznie i uproszczono strukturę stanowisk w poszczególnych rodzajach stanowisk służbowych.

Dostępne jest TUTAJ

Z kolei rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej zostało wydane z powodu dostosowania przepisów do rozporządzenia w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP.

Dostępne jest TUTAJ

Oba rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

o autorze

Redakcja/Łukasz