Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie ogłosiła przetarg na dostawę samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Przedmiotem postępowania jest dostawa dwunastu samochodów ratowniczo – gaśniczych, jednego średniego i jedenastu ciężkich. Zamówienie zostało podzielone na części.

Część 1 – średni samochód ratowniczo – gaśniczy

Napęd 4×4, kabina brygadowa, zbiornik wody 3000 l, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 2600 l/min, działko wodno-pianowe.

Część 2 – dwa ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze

Napęd 6×6, kabina trzyosobowa, zbiornik wody min. 9000 l, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 6000 l/min, działko wodno-pianowe, wciągarka.

Część 3 – jeden ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy

Napęd 6×6, kabina trzyosobowa, zbiornik wody min. 9000 l, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 6000 l/min, działko wodno-pianowe, wciągarka.

Część 4 – cztery ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze

Napęd 4×4, kabina brygadowa, zbiornik wody min. 5000 l, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 3500 l/min, działko wodno-pianowe, wciągarka, nożyce do cięcia prętów, stożki ostrzegawcze, topór, mostki przejazdowe, młot, siekiera, szpadle, łopata, widły itp.

Część 5 – cztery ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze

Napęd 4×4, kabina brygadowa, zbiornik wody min. 5000 l, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 3500 l/min, działko wodno-pianowe, wciągarka, nożyce do cięcia prętów, stożki ostrzegawcze, topór, mostki przejazdowe, młot, siekiera, szpadle, łopata, widły itp.

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w ciągu sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

W dokumentacji nie znalazły się informacje do jakich komend trafią nowe wozy.

Foto. Mikołaj Solecki

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl