Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył siedem milionów złotych na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Decyzję o przekazaniu środków Zarząd podjął na posiedzeniu 9 czerwca.

Pomoc skierowana będzie do gmin, których jednostki OSP uzyskały wsparcie z innych źródeł finansowania i ma na celu zarówno podniesienie poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu oraz wsparcie już nadszarpniętych budżetów gmin/miast z powodu epidemii. Samorząd Województwa docenia zaangażowanie i determinację w pozyskiwaniu środków na ten cel, dlatego dofinansowanie mogą otrzymać wszystkie gminy, których jednostki OSP uzyskały dofinansowanie z budżetu Państwa, dające gwarancję zrealizowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, tak ważnych dla bezpieczeństwa obywateli Mazowsza. Wysokość przyznanej kwoty dofinansowania ze środków województwa mazowieckiego na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego będzie wynosić do 100 tys. zł.

Wnioski można składać w terminie od 10 czerwca 2020 r. do 17 czerwca 2020 r. za pośrednictwem poczty, e PUAP lub osobiście, liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Ostateczną decyzje o przeznaczeniu środków na ten cel podejmą radni województwa mazowieckiego podczas czerwcowego sejmiku.

 

o autorze

Redakcja/Łukasz